Bag om Læsø Jomfruhummerfestival

Jomfruhummerfestivalen er et non-kommercielt projekt, som er blevet startet for
at udbrede kendskabet til jomfruhummeren og til råvarer fra Læsø.
Festivalen blev afholdt første gang, søndag den 1. august 2004, siden en gang om året, med undtagelse af det corona-ramte 2020.

De tidligere år har der været omkring 5.000 besøgende på pladsen på Østerby Havn.

Se programmet for Læsø Jomfruhummerfestival 2023 her

Konferenciers m.m.

Konkurrencens bedømmelseskriterier..:

Bedømmelse

Kriterier for bedømmelse

Dommerpanelet bedømmer de 4 retter ud fra dette bedømmelsesskema:

Kriterier:

Kriteriebeskrivelse:

Vægtning 

1. Helhedsindtryk

 

(Smagfuldt anrettet, appetitvækkende, elegant).
 

2 X

 

2. Komposition og harmoni


 

(Harmoni i farve, form, sammensætning både som enkelt element og som helhed).

 

1 X 

3. Smagsharmoni (Smagsharmoni i enkeltelementerne og som helheder, kulinarisk kunst, håndværksmæssighed, storhed).

4  X


 

4. Nyhedsværdi / kreativitet

 
(Elementernes nyhedsværdi og helhedsindtrykket set med nyhedens øjne).

1 X

 

Karakterbeskrivelse:
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Perfekt Ud-
mærket
Meget godt Godt Tilfreds-
stillende

Middel
 

Under
middel
 
Meget
under
middel
Utilfreds-
stillende
Meget
utilfreds-
stillende

Derudover suppleres med evt. kommentarer.

Bedømmelse

Kriterier for bedømmelse

Dommerpanelet bedømmer de 4 retter ud fra dette bedømmelsesskema:

Kriterier:

Kriteriebeskrivelse:

Vægtning 

1. Helhedsindtryk

 

(Smagfuldt anrettet, appetitvækkende, elegant).
 

2 X

 

2. Komposition og harmoni


 

(Harmoni i farve, form, sammensætning både som enkelt element og som helhed).

 

1 X 

3. Smagsharmoni (Smagsharmoni i enkeltelementerne og som helheder, kulinarisk kunst, håndværksmæssighed, storhed).

4  X


 

4. Nyhedsværdi / kreativitet

 
(Elementernes nyhedsværdi og helhedsindtrykket set med nyhedens øjne).

1 X

 

Karakterbeskrivelse:
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Perfekt Ud-
mærket
Meget godt Godt Tilfreds-
stillende

Middel
 

Under
middel
 
Meget
under
middel
Utilfreds-
stillende
Meget
utilfreds-
stillende

Derudover suppleres med evt. kommentarer.